Usurbil

Usurbil

BIZTANLERIA

6.223

AZALERA

24,9 km²

SEKTOREA

Industria
HONDAKINEN DATUAK

74,68 Kg

Urtean biztanle bakoitzak sortzen duen zabor kopurua. Oraingoz birziklagarria ez dena.

% 84,77

Gaikako bilketa

% 17

Herritarrak zuzenean konpostatzen duten sortutako organikoaren maila.