Sortzez besteko hondakin tasak ikastaroa

6. Saioa - PRAKTIKOA

ORDENANTZA FISKALA ETA MEMORIA EKONOMIKOA IDAZTEKO SAIO PRAKTIKOA.

  • Lehenengo saio praktikoan egindako lanetik abiatuta, saio praktiko bat egitea planteatuko litzateke, PxG/BxP sistema konfiguratzeko hartutako erabakiak zerga-ordenantzaren eta memoria ekonomikoaren (txosten tekniko-ekonomikoa) idazketan islatzeko.