Antzuola

Antzuola

BIZTANLERIA

2.146

AZALERA

27,9 km²

SEKTOREA

Industria
HONDAKINEN DATUAK

72,49 Kg

Urtean biztanle bakoitzak sortzen duen zabor kopurua. Oraingoz birziklagarria ez dena.

% 79

Gaikako bilketa

% 11

Herritarrak zuzenean konpostatzen duten sortutako organikoaren maila.