Hernani

BIZTANLERIA

19.700

AZALERA

40 km²

SEKTOREA

Industria
Gudarien plaza 1. behea
HONDAKINEN DATUAK

53 Kg

Urtean biztanle bakoitzak sortzen duen zabor kopurua. Oraingoz birziklagarria ez dena.

% 80

Gaikako bilketa
 

% 45,25

Herritarrak zuzenean konpostatzen duten sortutako organikoaren maila.