Segura

Segura

BIZTANLERIA

1.473

AZALERA

9,22 km²

SEKTOREA

Zerbitzuak
HONDAKINEN DATUAK

84,38 Kg

Urtean biztanle bakoitzak sortzen duen zabor kopurua. Oraingoz birziklagarria ez dena.

% 70

Gaikako bilketa
 

% 28

Herritarrak zuzenean konpostatzen duten sortutako organikoaren maila.