ONLINE IKASTARO PRAKTIKOA

Sortzez besteko hondakin tasak

Maria Calaf-ek gidatua

ONLINE IKASTARO PRAKTIKOA

Sortzez besteko hondakin tasak

Maria Calaf-ek gidatua

1. SAIOA - Otsailak 16

HONDAKINEN SORTZEZ BESTEKO ORDAINKETA (PXG) SISTEMEI ETA HONDAKINAK BILTZEKO SISTEMEN ESKAKIZUN TEKNIKOEI ETA TEKNOLOGIKOEI BURUZKO HASTAPENAK

 • Erreferentziako arautegia
 • Bilketa-ereduari lotutako PxG modalitateak
 • Bilketa-ereduari lotutako identifikazio-teknologiak
 • PxG eredua hautatzea
 • Identifikazio-teknologien konparazioa (alde onak eta txarrak)
 • Tasa justuaren ereduen alderaketa (atez atekoa edo edukiontzi adimendunak)

2. SAIOA - Martxoak 15

SISTEMAREN BALANTZE EKONOMIKOARI BURUZKO AZTERKETA. HONDAKIN-TASEI BURUZKO SARRERA. NOLA LORTU OREKA EKONOMIKOA DIRU-BILKETAN.

 • PxG sistemaren kostuen eta diru-sarreren identifikazioa
 • Hondakin-tasen hastapenak (prezio publikoak eta/edo zergazkoak ez diren ondare-prestazioak)
 • Tasa mota: zati orokorra/zati aldakorra bilketa-ereduaren arabera (establezimendu-eskemak)
 • Kostuen banaketa (etxeak/dendak) ezarritako diru-bilketa
 • Hondakin-tasaren gaineko gizarte- eta ingurumen-hobariak
 • Tasa aldian behin eguneratzea

3. SAIOA - Apirilak 12

FLUXUEN BALANTZEA, LOGISTIKA-GAIAK, SISTEMAREN IRUZURREZKO ERABILERAK, EZARRITAKO PXG SISTEMEN KASU PRAKTIKOAK.

 • Hondakin-fluxuen balantzean zenbatetsitako aldaketak
 • Sistema ezartzean kontuan hartu beharreko logistika eta antolakuntzako alderdiak (larrialdi-eremuak, garbigunea, bigarren etxebizitzak, pixoihalak)
 • Sistemaren iruzurrezko erabilerak (hondakin-turismoa, desegokiak, etab.)
 • 4 kasu praktiko (15 minutu kasu bakoitzeko)

4. SAIOA - Maiatzak 3

HONDAKINEN SORTZEZ BESTEKO ORDAINKETA-EREDUA HAUTATZEKO SAIO PRAKTIKOA.

 • Antzeko ezaugarriak dituzten toki-erakundeek osatutako barne-lantaldeak sortzea planteatuko litzateke, eta tasa justuaren eredu bat ezartzeko proposamen praktiko bat egitea proposatuko litzateke. Zehazki, arlo batzuk betetzea eskatuko litzateke, honako hauek deskribatzeko: eredua (indibidualizazio-sistema, kargatutako/hobaridun zatikiak), tasaren egitura (banaketa orokorra/aldakorra), kuotak ezartzeko proposamena (unitate-balioak/tarteen arabera), hainbat kasuistika nola kudeatu (konpostatzea, parte ez hartzea, pixoihalak, hutsik dauden pisuak, bigarren etxebizitza, etab.).

5. SAIOA - Ekainak 7

TEKNOLOGIA-DATUAK KUDEATZEA. DATU PERTSONALAK BABESTEA. LEGEZKO ALDERDIAK.

 • Teknologiek bildutako datuen kudeaketa
 • Datu pertsonalen babesa
 • Sistema ezartzean kontuan hartu beharreko legezko alderdiak (OM, OF eta txosten tekniko-ekonomikoa)
  • a) OF berria antolatzeko moduari buruzko gomendioak
  • b) Memoria ekonomikoa egituratzeko gomendioak (txosten tekniko-ekonomikoa)

6. SAIOA - Ekainak 28

ORDENANTZA FISKALA ETA MEMORIA EKONOMIKOA IDAZTEKO SAIO PRAKTIKOA

 • Lehenengo saio praktikoan egindako lanetik abiatuta, saio praktiko bat egitea planteatuko litzateke, PxG/BxP sistema konfiguratzeko hartutako erabakiak zerga-ordenantzaren eta memoria ekonomikoaren (txosten tekniko-ekonomikoa) idazketan islatzeko.

7. SAIOA - Irailak 13

DIRU-BILKETAREN ARTIKULAZIOA. SISTEMA EZARRI AHAL IZATEKO HERRITARRAK KONTZIENTZIATZEKO NEURRIAK. GARBIGUNEAREN KUDEAKETA/AUZO-KONPOSTA

 • Tasa biltzeko mekanismoaren artikulazioa
 • Sistema ezarri ahal izateko herritarrak kontzientziatzeko neurri garrantzitsuak
 • Garbigunearen eta auzo-konpostaren kudeaketa hobetzeko aukerak
Hobekiko kide diren udal teknikariek eta ordezkariek doan. Beste toki erakundeetako udal teknikari eta ordezkariek 350 €. Hobeki-kide egiteko asmoa agertzen duten toki erakundeek ere formakuntza dohainik jasotzeko aukera izango dute.

Eman izena