Usurbil

2018ko Hondakinen bilketaren emaitzak

ARGAZKIA-USURBIL
Baditugu 2018ko hondakinen bilketak Usurbilen ekarri dizkigun emaitzak.
Hiru dokumentutan banatuak:
1- HONDAKINEN EMAITZEN TXOSTENA: 2018ko datuak azken urteotako testuinguruan kokatzen dira, izan dugun bilakaera ikusteko.
2- 2018 HONDAKINEN TAULA: 2018ko datuak, taula bakarrean emanak.
3- INFORME USURBIL (Gaztel.): 2019ko otsailean egin diguten biohondakinen karakterizazioa.
Baditugu 2018ko hondakinen bilketak Usurbilen ekarri dizkigun emaitzak.
Hiru Dokumentutan banatuak:
– HONDAKINEN EMAITZEN TXOSTENA: 2018ko datuak azken urteotako testuinguruan kokatzen dira, izan dugun bilakaera ikusteko.
– 2018 HONDAKINEN TAULA: 2018ko datuak, taula bakarrean emanak.
– INFORME USURBIL (Gaztel.): 2019ko otsailean egin diguten biohondakinen karakterizazioa.

Usurbilgo hondakinen datuak

78,78 Kg
Urtean biztanle bakoitzak sortzen duen zabor kopurua. Oraingoz birziklagarria ez dena.
% 84,75
Gaikako bilketa
% 15,21
Herritarrak zuzenean konpostatzen duten sortutako organikoaren maila.
2019-03-15